วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การนำ Indicartors มาใช้

เท่านี้ก็มีตัวช่วยแแล้วตัวอื่นก็ใช้วิธีเดียวกันหมดครับ....
จะต่างกันก็ตรงปรับค่าครับแล้วแต่ความต้องการของนักลงทุนจะปรับค่าให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

บทความที่ได้รับความนิยม