วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่ม Template เข้าในโปรแกรมเทรด

สมมุติว่าผมได้โหลด Template ชื่อ 80s 1 hour.tpl มา เรามาเริ่มทำตามขั้นตอนได้เลย
เสร็จแล้วครับตัวอื่น ๆ ก็เหมือนกันหมดเก็บไว้ที่เดียวกันละครับ.................

บทความที่ได้รับความนิยม