วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีการตั้งค่าและแก้ไข Take Profit หลังจากเปิด Order ไปแล้ว

Take Profit หรือที่เราเรียกกันแบบย่อว่า TP คือ การตั้งกำไรล่วงหน้า ในกรณีที่เราเข้าถูกทางจะตั้งมากหรือน้อยแล้วแต่นักลงทุนว่าควรจะตั้งจุด TP ณ จุดใด เมื่อเส้นราคา หรือเส้นกราฟ มาชนเส้น TP Order ของเราก็จะปิดให้อัตโนมัติ
ดับเบิ้ลคลิกที่ค่าเงินที่เปิด Order อยู่ตรงช่อง T/P
เสร็จแล้ว.......วิธีการยกเลิกก็ทำตามวิธีเดิมแต่ปรับค่าให้เป็น 0 เท่านั้นเอง

บทความที่ได้รับความนิยม