วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีการตั้งค่าและแก้ไข Stop Loss หลังจากเปิด Order ไปแล้ว

Stop Loss หรือที่เราเรียกกันแบบย่อว่า SL คือ การป้องกันการขาดทุน ในกรณีที่เราเข้าผิดทางจะตั้งมากหรือน้อยนักลงทุนเท่านั้นที่จะรู้ว่าควรจะตั้งจุด SL ณ จุดใด เมื่อเส้นราคา หรือเส้นกราฟ มาชนเส้น SL Order ของเราก็จะปิดให้อัตโนมัต
ดับเบิ้ลคลิกที่ค่าเงินที่เปิด Order อยู่ตรงช่อง S/L
เสร็จแล้ว.......วิธีการยกเลิกก็ทำตามวิธีเดิมแต่ปรับค่าให้เป็น 0 เท่านั้นเอง

บทความที่ได้รับความนิยม