วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

วิธีสมัคร WebMoney

วิธีสมัคร WebMoney

- Keeper Classic (แนะนำ)
เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หลายเครื่องหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากการสมัครแบบนี้จะเป็นลักษณะของการดาวน์โหลดโปรแกรม การใช้งานมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และเข้าใช้งานโดยใช้รหัสผ่าน

- Keeper Light
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และไม่มีผู้อื่นมาร่วมใช้คอมพิวเตอร์ด้วย เนื่องจากการสมัครแบบนี้จะเป็นการฝัง Certificate file ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

- ให้คลิกที่ แล้วจะเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.wmtransfer.com/

บทความที่ได้รับความนิยม